Aquest curs 2022-23 l'horari és el següent:
   INFANTIL I PRIMÀRIA: 9'00h a 14'00h 
                                    
                          
   ESO:  8'00h a 14'00h.

2.-Les vacances de Nadal començaran dia 23 de desembre i acabaran el 8 de gener ambdós inclosos.

3.-Les vacances de Pasqua seran del al 16 d’abril ,ambdós inclosos.


4.-Seran dies festius:12 d'octubre(dia no lectiu de lliure disposició),31 d'octubre(lliure disposició del centre), 1 de novembre,
5,(lliure disposició)6 i 8 de desembre,27( lliure disposició) ,28 de febrer (festa escolar unificada),1març,1,2 maig(substitució Festa local)

5.--Les activitats finalitzaran el 23 de juny per a l’alumnat d’EI, EP i ESO.