Aquest curs 2023-24 l'horari és el següent:
   INFANTIL I PRIMÀRIA: 9'00h a 14'00h 
                                    
                          
   ESO:  8'00h a 14'00h.

2.-Les vacances de Nadal començaran dia 22 de desembre i acabaran el 7 de gener ambdós inclosos.

3.-Les vacances de Pasqua seran del 28 de març  al 7 d’abril ,ambdós inclosos.


4.-Seran dies festius:12 i 13 d'octubre(dia no lectiu de lliure disposició i dia disposició del centre), 1 de novembre,6,7(lliure disposició) i 8 de desembre, 17 de gener ( festa local),29 de febrer (festa escolar unificada),1març,29 d'abril (festa local)
1 de maig(substitució Festa local)

5.--Les activitats finalitzaran el 21 de juny per a l’alumnat d’EI, EP i ESO.