COL·LEGI RAMON LLULL Educació Santa Maria del Camí Balears, Illes
TUTORS CURS:

S’ESCOLETA (Guarderia)
1any :M.Mar Porcel
2 anys :Esperança Russinyol Crespí


EDUCACIÓ INFANTIL
4t EI:Margalida Dols Morro
5è EI Maria Torres Santandreu
6È EI A Glòria Ramon Bestard
6È EI B: Araceli Henares Montes


EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
1r A Andreu Jaume
1R B Catalina Abrines
2n  Marga Tugores
3R A Alex Forteza
3r B Concepció bauzá
4t  Magdalena Pol
5è  Mar Montilla
6è  Josep Perelló
 
Cap d’Estudis Infantil/Primària:
Alex Forteza Fiol

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
1r  Catalina Thomàs Galmés
2n Amàlia Riera Puigcercós
3r Francesca Rosselló Gornals 
4t Magdalena Moreno Frontera
Cap d’estudis ESO:
Catalina Thomàs Galmés Vellibre

ALTRE PROFESSORAT:
- Catalina González( EP).
- Biel Artigues(Tecnologia/matemàtiques ESO).
- Julio Gonzàlez Cabot (E.Física ESO).
- Catalina Ramis (Plástica ESO). 
- Teresa Mas (anglès ESO)
- Miquel A. Bisbal ( música ESO)
- Rocío Pérez(  Religió ESO)

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
- Orientadora escolar : Antònia Ramis
- Pedagogía terapéutica: Catalina Mª
Amengual i Margalida Vallori.
- Audició i llenguatge : Rocío Perez

COORDINADORS PASTORAL
- Andreu Jaume, Alejandro Forteza 

DIRECCIÓ
- Catalina Maria Amengual Florit.