TUTORS CURS:

S’ESCOLETA (Guarderia)
1any :Esperança Russinyol Crespí
2 anys :Mªdel Mar Porcel


EDUCACIÓ INFANTIL
4t EI:Margalida Dols Morro- Margalida Vallori
5è EI:Glòria Ramon Bestard
6È EI:Araceli Henares MontesEDUCACIÓ PRIMÀRIA.
1r  Maria Torres
2n Sió Bauzá
3r Magdalena Pol
4t Mar Montilla
5è Mariola Gómez
6è Josep Perelló
 
Cap d’Estudis Infantil/Primària:
Alex Forteza Fiol

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
1r Marga Sastre
2n Amàlia Riera
3r Catalina Thomàs Galmés
4t Magdalena Moreno
Cap d’estudis ESO:
Catalina Thomàs Galmés Vellibre

ALTRE PROFESSORAT:

- Biel Artigues(Tecnologia/matemàtiques ESO).
- Julio Gonzàlez Cabot (E.Física ESO).
- Xesca Rosselló (anglès)
- Andrea (anglès-alemany ESO)
- Miquel A. Bisbal ( música ESO)
- Rocío Pérez(  Religió ESO)

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
- Orientadores escolars : Antònia Ramis i Rocío Pérez
- Pedagogía terapèutica: Catalina Mª Amengual i Margalida Tugores
- Audició i llenguatge : Mª Antònia Coll, Marina Borràs, Laura Tomas


COORDINADORS PASTORAL
- Catalina Abrines, Alejandro Forteza 

DIRECCIÓ
- Catalina Maria Amengual Florit.