TUTORS CURS:

S’ESCOLETA (Guarderia)
1any :Esperança Russinyol Crespí
2 anys :Mªdel Mar porcel


EDUCACIÓ INFANTIL
4t EI:Glòria Ramon Bestard
5è EI:Araceli Henares Montes
6È EI:Maria Torres Santandreu
Suport:Margalida Dols Morro


EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
1r  Marga Tugores
2n Sió Bauzá
3r Mar  Montilla
4t Andreu Jaume
5è Josep Perelló
6è Mariola Gómez
 
Cap d’Estudis Infantil/Primària:
Alex Forteza Fiol

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
1r Catalina Thomàs Galmés
2n Magddalena Moreno
3r Xesca Rosselló Gornals
4t Amàlia Riera Puigcercós
Cap d’estudis ESO:
Catalina Thomàs Galmés Vellibre

ALTRE PROFESSORAT:

- Biel Artigues(Tecnologia/matemàtiques ESO).
- Julio Gonzàlez Cabot (E.Física ESO).
- Teresa Mas (anglès ESO)
- Miquel A. Bisbal ( música ESO)
- Rocío Pérez(  Religió ESO)

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
- Orientadores escolars : Antònia Ramis i Rocío Pérez
- Pedagogía terapèutica: Catalina Mª Amengual i Margalida Vallori
- Audició i llenguatge : Mª Antònia Coll i Marina Borràs


COORDINADORS PASTORAL
- Andreu Jaume, Alejandro Forteza 

DIRECCIÓ
- Catalina Maria Amengual Florit.