COL·LEGI RAMON LLULL Educació Santa Maria del Camí Balears, Illes
SANCIONS ESO – CURS 2011-2012

ANOTACIÓ A L’AGENDA

- Treballar una assignatura diferent de la que pertoca segons l’horari.
- Sortir de l’aula sense permís del professorat.
- Menjar xiclet (tot el collegi).
- No treballar dins l’aula
- No dur el material necessari per realitzar les tasques.
- Actitud inadequada :seure malament,aixecar-se sense permís,contestar
malament.
- Quedar dins l’aula en temps de pati. * Excepció: mal temps, problemes
de mobilitat.
- Canviar-se de lloc sense permís
- Menjar o beure dins l’aula
- Reincidència a l’hora de no fer les tasques de l’assignatura.Es restarà
0,25 punts de l’examen del tema (cada vegada)

TARGETA BLANCA

- Ús d’aparells electrònics ( MP3, mòbils, etc.) dins el Centre i recintes
esportius/trajecte.
- Falta de respecte entre companys i professors
- Fer malbé els recursos de l’aula i les instalacions (mobiliari, banys
,parets,portes, finestres, moqueta, calaixos, prestatges).
- Fer un mal ús de l’agenda i llibres de text (pintades, escrits inadequats,
dibuixos...).
- Mal comportament que impedeix el desenvolupament normal de la
classe
- Acumulació de 4 retards sense justificar o 3 absències
- 3 avisos negatius a l’agenda

TARGETA GROGA

- Acumulació de 3 targetes blanques.
- Falta greu de respecte cap al professorat i/o els companys
- Falsificació de les signatures

TARGETA VERMELLA

- Acumulació de 3 targetes grogues.
- Comportaments que atemptin contra la integritat física d’altres
persones.
- Falta molt greu de respecte cap al professorat i/o els companys.
- Assetjament a altres companys/es.
- Mal ús d’Internet per assetjar companys/es.
- Fumar (recinte del centre, voltants del centre, trajecte d’anada i tornada
al pavelló i pavelló, ,sortides escolars).